Boru üçün

 • PVC Ca Zn Stabilizatoru TEQ-006

  PVC Ca Zn Stabilizatoru TEQ-006

  ● TEQ-006 ekstruziya emalı üçün nəzərdə tutulmuş toksik olmayan bir paket stabilizator/sürtkü sistemidir.Təzyiqli və ya Qeyri-TƏZİQLİ UPVC BORULARDA istifadə edilməsi tövsiyə olunur.

  ● Yaxşı istilik sabitliyi, əla ilkin rəng və rəng sabitliyi təmin edir.Müvafiq emal parametrləri altında, TEQ-006 boşqab çıxarma performansını yaxşılaşdıracaq.

  ● Dozaj: düsturdan və maşının iş şəraitindən asılı olaraq 2.8 – 3.2phr tövsiyə olunur.Qarışdırma temperaturu 110 ℃ - 130 ℃ arasında tövsiyə olunur.

 • PVC Ca Zn Stabilizatoru TEQ-007

  PVC Ca Zn Stabilizatoru TEQ-007

  ● TEQ-007 ekstruziya emalı üçün nəzərdə tutulmuş toksik olmayan bir paket stabilizator/sürtkü sistemidir.Təzyiqli və ya Qeyri-TƏZİQLİ UPVC BORULARDA istifadə edilməsi tövsiyə olunur.

  ● Yaxşı istilik sabitliyi və rəng sabitliyi təmin edir.Müvafiq emal parametrləri altında, TEQ-007 boşqab çıxarma performansını yaxşılaşdıracaq.

  ● Dozaj: düsturdan və maşının iş şəraitindən asılı olaraq 2.8 – 3.2phr tövsiyə olunur.Qarışdırma temperaturu 110 ℃ - 130 ℃ arasında tövsiyə olunur.

 • PVC Ca Zn Stabilizatoru TEQ-009

  PVC Ca Zn Stabilizatoru TEQ-009

  ● TEQ-009 ekstruziya emalı üçün nəzərdə tutulmuş toksik olmayan bir paket stabilizator/sürtkü sistemidir.PVC SU TƏMİNAT BORUSU VƏ DRENAJ BORULARINDA istifadə edilməsi tövsiyə olunur.

  ● Yaxşı istilik sabitliyi, əla ilkin rəng və rəng sabitliyi təmin edir.Müvafiq emal parametrləri altında, TEQ-009 boşqab çıxmasının qarşısını almaq performansını nümayiş etdirəcəkdir.

  ● Dozaj: düsturdan və maşının iş şəraitindən asılı olaraq 3.0 – 3.5phr tövsiyə olunur.Qarışdırma temperaturu 110 ℃ - 130 ℃ arasında tövsiyə olunur.